ویلکینز: بازیکنان مثل زمان مورینیو بازى میکنند

رى ویلکینز بازیکن و مربى سابق چلسى معتقداست که بازیکنان همانطور که در روزهاى پایانى مورینیو در چلسى بازى میکردند نشان میدهند و باید به کونته کمک کنند.

به گزارش کانون رسمى هواداران چلسى در ایران، ویلکینز که سالهاست به عنوان کارشناس در شبکه اسکاى اسپورتز مشغول است در آخرین اظهار نظرش در خصوص وضعیت کنونى چلسى و کونته صحبت کرد و گفت:”در خصوص بازیکنان باید بگویم که وقت آن رسیده که عملکرد بهترى داشته باشند، آنها همانطورى بازى میکنند که باعث اخراج مورینیو شد.”

وس ادامه داد:”آنها باید براى این مرد بازى کنند، او با شوق زیادى آنها را مربیگرى میکند و میشود روش کارش را دید، اما بازیکنان نمایشى ندارند، چلسى در حال حاضر خیلى تیم متوسطى است.”

ویلکینز اضافه کرد:”فکر میکنم رختکن آنقدر قوى نیست و شخصیت کافى اى ندارد، وقتى کمى افت میکردند جان ترى تیم را میکشید به سمت بالا، این رختکن چنین بازیکنانى دارد؟ تقریبا دوسال است که کونته آمده است و متاسفانه آبراموویچ تصمیم میگیرد و او این مرد را اخراج خواهد کرد.”

ویلکینز گفت:”من فکر میکنم آنتونیو کار فوق العاده اى کرده و رفتن او اشتباه است، من دوست دار او را درکنار چند استعداد جوان دیگر ببینم که فرصت داشته اند. مثل وقتى که به امپادو بازى داد. لوفتوس چیک هم بهترین بازیکن فصل کریستال پالاس بوده است.”

ویلکینز در انتها رفتار آبراموویچ با کونته را پیش بینى کرد و گفت:” تا زمانى که او جزو چهار تیم برتر است، فکر میکنم آبراموویچ با او رفتار تندى نداشته باشد، صحبت درباره زمان ى است که بازیکنان بزرگ یا آنهایى که بزرگ نامی ه میشوند باید شروع به نمایش بکنند.”