باشگاه چلسی به خاطر عدم توانایی در کنترل بازیکنانش در بازی برابر هادرزفیلد از سوی اتحادیه فوتبال محکوم شده و بزودی جریمه خواهد شد.

چلسی از سوی اتحادیه فوتبال جریمه خواهد شد

باشگاه چلسی به خاطر عدم توانایی در کنترل بازیکنانش در بازی برابر هادرزفیلد از سوی اتحادیه فوتبال محکوم شده و بزودی جریمه خواهد شد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، باشگاه چلسی به زودی از سوی اتحادیه فوتبال بریتانیا جریمه خواهد شد، چرا که بازیکنان این تیم در پایان نیمه اول به سمت داور رفته و به خاطر اینکه او اجازه نداد آبی ها ضربه کرنرشان را روی دروازه هادرزفیلد بزنند اعتراض کردند.

حالا باشگاه چلسی از سوی اتحادیه محکوم شده است و بزودی جریمه ای نقدی برای در نظر خواهند گرفت، اما باشگاه چلسی تا روز ۲ شنبه وقت دارد که به این حکم اعتراض کند.