ناپولی بالاخره راضی به انتقال ساری شد

ناپولی بالاخره راضی شد تا ساری، سرمربی خود را با شرط و شروط به چلسی انتقال دهد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، ناپولی در صورتی که چلسی به سراغ بازیکنان این تیم نرود اجازه خواهد داد تا ساری به این تیم برود.

چلسی که مدت زمان زیادی است که منتظر ساری است تا به این تیم بیاید، از راه های مختلف ناپولی را تحت فشارقرار داد که می توان به تهدید کردن ناپولی به پرداخت بند آزادسازی قرارداد بازیکنانش اشاره کرد که ناپولی را مجبور کرد تا از ۸ میلیون یوروی خود که بابت آزاد سازی قرارداد ساری می خواست بگذرد.

در توافقنامه میان دو باشگاه بند های غیر معمولی ای خواهیم دید، بند هایی ه چلسی را از خرید هایساژ، آلبیول و زیلینسکی که همه آنها بندی در قراردادشان برای فسخ آن با پرداخت مبلغی وجود دارد دست خواهد کشید.

هرچند این بازیکنان هم می خواهند در ناپولی بمانند تا زیر نظر آنجلوتی فصل آینده را بازی کنند، اما این را می توان یک حرکت استراتژیک چلسی دانست که توانست ناپولی را بدون پرداخت هزینه ای راضی به انتقال ساری کند.

همچنین چلسی می بایست برای خرید بازیکن از ناپولی با باشگاه مذاکره کند تا اینکه به سراغ بند آزاد سازی آنها برود، برای مثال اگر آبی ها کولیبالی را می خواهند باید حتما با باشگاه مذاکره شود.