جورجینیو اولین خرید ساری در چلسی

جورجینیو که به همراه ساری از ناپل به لندن آمده بود، پس از این مربی با آبی ها قراردادش را به مدت ۵ سال امضا کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، پس از آنکه جورجینیو با منچستر سیتی به توافق شخصی رسیده بود، همه او را یک سیتیزن می دانستند.

با آمدن ساری به چلسی این انتقال منتفی شد تا سیتی هم دیگر به این بازیکن فکر نکند. آبی ها او را به چلسی آورده و شماره ۵ جدید این تیم را بر تن خواهد کرد.

وی بعد از امضای قرارداد با چلسی گفت:”من مطمئنا از اینکه در چلسی هستم ذوق زده ام، بخشی از چنین تیم بزرگی بودم آسان نیست، من خیلی خیلی خوشحالم. مشتاقم که در چنین لیگی بازی کنم، برای تیم همه کار بکنم، بازی کنم و برنده شوم. ”

مارینا گرانوفسکایا، مدیر اجرایی باشگاه نیز بعد از امضای قرارداد با این بازیکن گفت:”ما از اینکه جورجینیو انتخاب کرد به چلسی بیاید خوشحالیم. او یکی از مهاجمان خوب اروپاست که به یکی از بازیکنان مهم تیم ما خواهد شد. او کیفیتش را زیر نظر ساری نشان داده است و ما براین باور بودیم که امضای قراراداد با او ما را برای رسیدن به موفقیت ها یاری خواهد کرد.”