ویدیو: اولین تمرین دروازه بان ها با حضور کپا

کپا تمرینات خود را با چلسی و در کنار سه دروازه بان دیگر چلسی شروع کرده است که می توانید ویدیو اولین تمرین او را در کوبهام مشاهده نمایید.