ویدیو: ۲۰۱۴ چلسی ۶ – ۰ آرسنال

تیم فوتبال چلسی توانست همراه با خوزه مورینیو، تیم آرسن ونگر را که به استمفوردبریج آمده بود را با ۶ گل تحقیر و بدرقه کند.