نگرانی چلسی از قانون جدید فیفا

فیفا در نظر دارد تا برای تعداد انتقال قرضی بازیکنان توسط تیم ها محدودیت سالیانه گذاشته که می تواند برای باشگاه چلسی مشکل ساز شود.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، فیفا بزودی قانون جدیدی را درباره تعداد بازیکنان قرضی هر تیم را خواهد گذاشت تا هر تیم تنها بتوانند حداکثر ۸ بازیکن را در فصل به طور قرضی به تیمی دیگر منتقل کند.

تیمی چون چلسی که ۴۰ بازیکن از جمله چهره هایی چون باتشوایی و زوما را به طور قرضی راهی تیم دیگری کرده است با مشکل قرارداد ها و محدودیت های جدید فیفا مواجه خواهد شد.