شاهزاده بریج، ادن هازارد

دیدیر دروگبا لقب جدیدی را به ادن هازارد داده است و او را شاهزاده بریج نامیده است. لقبی که از سوی اسطوره آبی ها به او داده شده است.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران. ادن هازارد ستاره بلژیکی تیم چلسی که با هتریک روز گذشته اش کمک کرد تا ساری بتواند پنجمین پیروزی لیگش را بدست آورد.

دیدیر دروگبا که از عملکرد هازارد در بازی روز گذشته آبی ها راضی بود در اینستاگرامش پستی را برای تمجید از این ستاره ارسال کرد.

دروگبا در با ارسال تصویری از شادی گل هازارد که شبیه به شادی بعد از گل های دیدیر دروگبا بود، نوشت : شاهزارده بریج، ادن هازارد.