آزپلیکوئتا، امیدوار به کاپیتان ماندن در تیم ساری

سزار آزپلیکوئتا امیدوار است همچنان بازوبند کاپیتانی تیم چلسی را بر دست بسته و رهبر ساری در میدان مسابقه باشد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به اینکه ساری در بدو ورودش ادای این را داشت که می خواهد کاپیتان تیمش را تغییر دهد، باید منتظر تصمیم جدید این مربی باشیم.

چلسی که توانسته شروع خوبی را در لیگ برتر داشته باشد، نمی خواهد با یک تغییر کوچک که ممکن است باعث حاشیه سازی در تیم شود، آرامش اردوی آبی ها را برهم بزند.

با توجه به عدم حضور کیهیل در ترکیب تیم ساری، آزپلیکوئتا کاپیتان چند بازی اخیر آبی ها بوده، بازیکنی که امیدوار است در روز های آتی توسط ساری به عنوان کاپیتان اول تیم معرفی شود.