کوستا:‌ یک کلمه از حرف های تری را نفهمیدم

دیگو کوستا در عکس العمل به خبر خداحافظی جان تری از زمین سبز فوتبال، پیام عجیبی را برای کاپیتان سابق خود فرستاد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، دیگو کوستا که در مدت زمان حضورش در چلسی جان تری را به عنوان کاپیتان و بزرگ تیم در کنار خود داشت بعد از خداحافظی این بازیکن از حرفه بازیکنی، عکس العمل نشان داد.

هم بازی های سابق جان تری در پیام تبریکی به خاطر دوره فوق العاده تری در حرفه بازیکنی اش به خداحافظی اش عکس العمل نشان داند، اما دیگو کوستا این چنین نوشت:

به خاطر حرفه فوق العاده ات تبریک می گویم، به خاطر تمام کارهایی که در سال هایی که در چلسی بودم کردی ممنونم. (هرچند من یک کلمه از حرف هایی که زدی را نتوانستم بفهمم😂.). امیدوارم در بخش جدید زندگی ات بهترین ها اتفاق بیافتد. با تشکر ازت کاپیتان من ها ها ها ها