چلسی در آستانه محرومیت از نقل و انتقالات

چلسی به خطر محرومیت از فعالیت در دو فصل پنجره نقل و انتقالات از سوی فیفا رو به روست و ممکن است وارد فاز جدیدی شود.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، فیفا در حال بررسی انتقال ترائوره که حالا بازیکن المپیک لیون می باشد و ۱۳ بازیکن دیگر و در زمانی که سنشان کمتر از ۱۸ سال بوده است می باشد.

با استناد به خبرگزاری اینترنتی مدیا پارت فرانسه، یکی از ارگان ها مدارک مخفی فوتبال را منتشر کرده که در یکی از آنها آمده است که چلسی باید ۴۵۰۰۰ پوند جریمه شده و برای چهار پنجره نقل و انتقالات محروم شود.

باشگاه هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است و باید منتظر ماند و دید آیا باشگاه می تواند فیفا را متقاعد کند یا نه!