هایلایت: تاتنهام ۱ – ۰ چلسی

چلسی در برابر تاتنهام شکست خورد تا با امید به بازی برگشت در استمفوردبریج در به بازی برگشت امید داشته باشد.