اتلتکیو دو بازیکن را برای معاوضه باموراتا پیشنهاد داد

باشگاه اتلتیکو مادرید که سخت به دنبال انتقال موراتا به مادرید است به چلسی کالینیچ و گلسون را پیشنهاد داده است.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به سپری کردن بیش از نیمی از پنجره نقل و انتقالات زمستانه تیم اتلتیکو مادرید همچنان بدنبال انتقال آلوارو موراتایی است که شاید هم چلسی و هم خود او راضی به جدایی باشند.

آبی ها که موراتا را با ۶۰ میلیون پوند از رئال مادرید منتقل کرده اند برای فروش این بازیکن تقاضای ۵۰ میلیون پوند کرده است. اما تیم اتلتیکو می خواهد با معاوضه کردن بازیکنانش این رقم را کاهش دهد.

اتلتیکو اجازه خواهد داد تا یکی از این دو بازیکن با آلوارو موراتا معاوضه شده و راهی تیم لندنی شود. اما نکته قابل توجه نام این دو بازیکنی است که به تازگی به اتلتیکو مادرید پیوسته اند اما هیچگاه نتوانستند در سیستم این تیم جا بیافتند.