عصبانیت ساری در کنفرانس خبری بعد از بازی با آرسنال

ساری که از شکست تیمش در برابر آرسنال ناراحت بود در کنفرانس خبری تیمش از عدم تمرکز بازیکنانش انتقاد کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، ساری که در پس از شکست در برابر تاتنهام این بار شکست در مقابل تیم دیگر لندنی را تجربه می کرد در کنفرانس خبری بعد از بازی تیمش شرکت کرد و در خصوص این بازی صحبت کرد.

سرمربی چلسی صحبت هایش را اینگونه آغاز کرد: “من فوق العاده عصبانی هستم، خیلی عصبانی هستم چرا که دلیل این شکست بیش از هرچیزی ذهنیت بازیکنان بود. ما در مقابل تیمی بازی کردیم که از نظر ذعنیخیلی با ما فاصله داشت و این را نمی توانم قبول کنم.”

وی ادامه داد:”این مشکل را در بازی لیگ در مقابل تاتنهام هم داشتیم، من درباره آن شکست خاص صحبت کردیم و روی آن کار کردیم. من فکر می کردم که بر روی آن مشکل مسلط شده ایم اما به نظر می رسد ما همچنان درگیر این مشکل هستیم. مشکل ثبات ذهنیتی داشتن. پس من خوشحال نیستم چرا که ترجیح می دهم به کنفرانس خبری بیایم و درباره بایکنان و تاکتیک ها صحبت کنم که چرا از نظر استراتژی و تاکتیکی باختیم. اما مسئله ای که هست این است که به گروهی از بازیکنان به سختی می توان انگیزه داد.”

سرمربی چلسی اضافه کرد:”وقتی شما چنین بازی هایی را می بینید که یک تیم از تیم دیگر مصمم تر است، ما نمی توانیم درباره تاکتیک ها صحبت کنیم.”

او گفت:”از نظر فنی فکر می کنم تیم ما به خوبی در سطح حریف بود اما وقتی آرسنالی ها از ما مصمم تر بودند، دیگر به تاکتیک ها نمی رسیم. انگیزه بالای آنها خیلی واضح بود، مخصوصا در هر دو محوطه جریمه. آنها بعد از گلها به خوبی دفاع کردند و ما انگیزه ای نداشتیم. ما به اندازه کافی قوی نبودیم، مخصوصا در گل اولی که خوردیم.”

ساری اضافه کرد:”منظور من را اشتباه متوجه نشوید، ما شاید در هر شرایطی بازی را می باختیم اما میتوانستیم به دلایل فنی ببازیم. اما ما به خاطر بی میلی باختیم، مطمئنا من نمی توانم بگویم که برای بخش ذهنیت بازیکنان من مسئولیت پذیر نیستم، این چیزی است که باید به اشتراک بگذاریم.”

 

وقتی از ساری سوال شد که چطور این ذهنیت می تواند تغییر کند گفت:”پاسخ دادن به این سوال سخت است، به نظر می رسد گروهی از بازیکنان خیلی میلی برای پیشروی در ذهنیتشان نیست، آنها دردنگی ای در ذهنیتشان ندارند و این نوع بازیکن است، شخصیت آنهاست و این چیزی است که سختی می شود تغییر داد. می تواند زمان زیادی بخواهد اما می تواند با آمدن بازیکن جدید و شاید با حضور یک باتجربه در تیم که مسئولیت تیم را بپزید و تیم را رو به جلو ببرد بهبود یابد.”

ساری در پاسخ به سوالی که آیا او می خواهد این کار را انجام بدهد یا نه گفت:”مطمئنا! من مسئول این تیم هستم، تیمی که هرگز کیفیت  مبارزه کردن و جنگیدن را به خوبی نمی داند چرا ه آنها شخصیتی نیستند که چنین باشند، اما چیزی که ما نیاز داریم این است که سعی کنیم عادت کنیم، عادت کنیم که ۱۰-۱۵ دقیقه سعی کنیم که در بازی بمانیم و بعد از آن بازی خودمان را انجام دهیم.”

سرمربی چلسی که از بازیکنانش خیلی عصابی به نظر می رسد ادامه داد:”برای مثال ما در دفاع کردن ترجیح می دهیم که به عقب برگردیم تا اینکه در زمین حریف پرس کنیم. ما تیمی هستیم که باید با یک یا دو پاس به هدفمان برسیم و وقتی هفت یا هشت پاس می شود چیزی است که ما نمی خواهیم رخ بدهد، ما می خواهیم فوتبال خودمان را بازی کنیم و چیزهایی هست که باید تغییر دهیم.”