ساری: هازارد رهبر تیم نیست

ساری در کنفرانس خبری پیش بازی تیمش در برابر تاتنهام در خصوص وضعیت ادن هازارد در ترکیب تیمش صحبت کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، ساری که عملکرد ادن هازارد در ترکیب تیمش راضی به نظر نمی رسد بخشی از صحبت هایش را به ادن بازیکن اختصاص داد.

سرمربی چلسی از رهبری آزپلیکوئتا و لوئیز در تیمش تمجید کرد، درباره هازارد گفت:”او بیشتر بازیکن انفرادی است تا یک رهبر، او برای ما خیلی مهم است، مطمئنا همینطور است چرا که او بازیکن فوق العاده ای است. او می تواند در دو دقیقه بازی را برنده شود، گاهی اوقات یک دقیقه.”

ساری اضافه کرد:”او یکی از بهترین ها در جهان است، اما در حال حاضر رهبر تیم نیست.”

او همچنین درباره آینده این بازیکن گفت:”هنوز هیچ خبری نیست، من می دانم که او با باشگاه درحال مذاکره است، اما چیز بیشتری نمی دانم. فکر می کنم او هنوز تصمیمش را نگرفته است که می خواهد بماند و یا اینکه می خواهد در باشگاهی جدید تجربه ای جدید پیدا کند، من شرایط را نمی دانم اما فکر می کنم که ادن در حال حاضر تصمیم نهایی اش را نگرفته است.”