موزس به فنرباغچه پیوست

ویکتور موزس با قرادادی قرضی به فنرباغچه ترکیه رفته و می بایست لندن را به مقصد استانبول ترک کند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، ویکتور موزس ۲۸ ساله که در سال ۲۰۱۲ از ویگان اتلتیک به چلسی آمده بود یکی از مهره های اصلی آنتونیو کونته در چلسی بود و در قهرمانی با این مربی ایتالیایی نقش محسوسی داشت.

این بازیکن که با آمدن ساری دوباره از ترکیب آبی ها دور ماند، با امضای قراردادی قرضی برای ۱ سال و نیم در تیم فنرباغچه ترکیب توپ خواهد زد.