منچستر سیتى ۶-٠ چلسى

چلسى در یک بازى ضعیف در برابر سیتى حرفى براى گفتن نداشت و شکست سنگینى را متحمل شد.

به گزارش کانون رسمى هواداران چلسى در ایران، چلسى بعد از استراحتى چند روزه به مصاف سیتى رفته بود خیلى زود بازى را به سیتى باخت تا در ٢٠ دقیقه ابتدایى ۴ بر ٠ عقب باشد.

سارى که نشان داده نمیتواند در برابر تیم هاى تاکتیکى کارى انجام دهد بد ترین نتیجه آبى ها در سالهاى گذشته را بدست آورد.