سیگار کشیدن ساری، مشکل جدید بازیکنان!

بازیکنان چلسی نسبت به عادت سیگار کشیدن های ساری در کمپ کوبهام و زمان چلسی واکنش نشان  داده اند و آنها را خسته کرده است.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، بازیکنان چلسی از مقررات ساری در زمان تمرین و رفتار های او در کوبهام خسته شده اند و این موضوع به اولین بحث بعد از شکست در برابر سیتی در میان بازیکنان تبدیل شده است.

ساری که تصمیم گرفته است در زمان تمرین تیم و در کنار زمین سیگار و یا سیگار های الکترونیکی می کشد و هیچ کس حق اعتراض به این مربی را ندارد، چرا که این قانون تیم است.

اعتیاد به سیگار کشیدن ساری که همواره یکی از سوژه های رسانه ها بوده است، امروز در کوبهام بحث اول بازیکنان بود، بازیکنان گفته اند که از قوانین ساری خسته شده اند، آنها از اینکه تمرینات تیمشان تا قبل از ۳ بعد از ظهر شروع نمی شود ناراضی هستند و بعد از اینکه آنها زیر نظر دیگر مربی ها خیلی زود تمرین خود را شروع می کردند حالا به مشکل خورده اند.

ساری که یک مربی فوق تاکتیکی است با این روش ۱۲ را بدون شکست پشت سرگذاشت، اما در هفته های اخیر نتوانسته نتیجه لازم را بگیرد، نتایجی که اعتراض بازیکنان به روش های تمرینی ساری را در آورده است.

ساری که با انتقاد از ذهنیت بی انگیزه بازیکنان جرقه آتش میان خود و بازیکنان را راه انداخت، حالا ساز های مخالف را باید از سوی بازیکنانش بشنود.