واکنش باشگاه به اتفاق اخیر بین ساری و کپا

باشگاه چلسی در واکنش به اتفاق رخ داده بین کپا و ساری در فینال لیگ کاپ واکنش نشان داد و بیانیه ای از هر دو طرف را منتشر کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به بالا گرفتن صحبت ها و واکنش های مختلف در خصوص اتفاق رخ داده باشگاه چلسی بیانیه ای از هر دوی آنها منتشر کرد.

باشگاه همچنین تصمیم گرفته است تا حقوق هفتگی کپا را به عنوان جریمه به او پرداخت نکرده و آن را به بنیاد خیریه باشگاه اهدا کند.

بیانیه کپا

من خیلی خوشحال بودم که در اولین فینال کاپ برای چلسی بازی کنم، دیروز به نمایش تیم خیلی افتخار کردم. من خیلی درباره اتفاقات دیروز فکر کردم. همچنین سوءتفاهماتی برای عکس العمل من بوجودآمد، من در کنترل شرایط اشتباه بزرگی کردم. من می خواستم امروز از زمان استفاده کنم و به طور شخصی از مربی، ویلی (کابایرو)، همبازی هایم و باشگاه عذرخواهی کنم. من این کار را کردم و می خواهم از هواداران هم عذرخواهی کنم. من از این اتفاق درس بگیرم و هر نوع تنیبه ای که از سوی باشگاه در نظر بگیرند را می پذیرم.

بیانیه ساری

کپا با من درباره قصدش صحبت کرد، با هم صحبت های خوبی داشتیم. آن اتفاق یک سوءتفاهم بود. دیروز او به این نتیجه رسیده است که اشتباه بزرگی را در نوع عکس العملش مرتکب شده است. او از من، همبازی هایش و باشگاه عذرخواهی کرد. بستگی به باشگاه دارد که آنها بخواهند او را با توجه به قوانین انظباطی باشگاه جریمه اش کنند. اما برای من این موضوع تمام شده است. تیم عملکرد خوبی را در گل داشت و فوق العاده مثبت بود و تاسف بار است که این اتفاق فینال جام را تحت تاثیر قرارداده است. همه در حال حاضر برای بازی بعدی تمرکز کرده اند و ما باید این اتفاق را پشت سر بگذاریم.