ساری: نمی خواهیم کپا را بکشیم

ساری در کنفرانس پیش از بازی مهم امشب تیمش در برابر تاتنهام شرکت کرد و در خصوص مسائل مختلف تیم و بازیکنانش صحبت کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به حاشیه اخیر ما بین ساری و کپا که برای تعویض این بازیکن اتفاق افتاد، این موضوع به بحث اصلی این روزهای باشگاه چلسی تبدیل شده است.

در خصوص وضعیت کپا در ترکیب

همچنین کنفرانس خبری ساری نیز با این موضوع آغاز شد و او گفت:”مطمئنا من با کپا صحبت کرده ام، سپس ما با همه صحبت کردیم چرا که او از کادر فنی عذرخواهی کرد. او از باشگاه و هم بازی هایش هم عذرخواهی کرد. او اشتباه بزرگی کرده است اما نمی خواهیم او را بکشیم.”

سرمربی آبی ها اضافه کرد:”بعد از دیروز، این مسئله تمام شده است. او بازیکن جوانی است و اشتباه کرده است، اما تمام شد. من مطمئنم که او فهمیده اشتباه بزرگی مرتکب شده است و این قضیه تمام شده است.”

ساری در پاسخ به سوال که آیا او از عکس العمل دیگر بازیکنان به رفتار کپا ناراحت شده است، گفت:”واقعا شرایط غیر معمولی بود. بازیکنان خیلی شوکه شده بودند. عکس العمل سریع نشان دادن غیر ممکن بود. کاپیتان سریع بعد از بازی با او صحبت کرد، دیروز ما همه با هم صحبت کردیم و این موضوع در رختکن خیلی واضح است.”

او درباره احتمال نیمکت نشینی کپا دربازی با تاتنهام گفت:”شاید باشد شاید نه، من باید برای تیمم تصمیم بگیرم. من می خواهم یک پیام را به گروهم بفرستم. در این پیام کپا می تواند در زمین باشد و یا خارج از زمین. من باید تصمیم بگیرم که چه چیزی برای گروهم خوب است.”

وی ادامه داد:”او اشتباه کرده است، یک اشتباه بزرگ. عواقبی برای کار او خواهد بود. اگر این عواقب به بازی کردن او منجل شود باشد آماده بازی باشد، اگر عواقبش نشستن روی نیمکت باشد، او باید آماده رفتن روی نیمکت باشد.”

در خصوص عدم حضور آلونسو در لیست ۱۸ نفره

ساری همچنین در باره اینکه چرا مارکوس آلونسو در بازی با منچستر سیتی حتی جزو ۱۸ نفر اصلی تیمش هم نبود گفت:”من نمی خواهم یک دفاع چپ روی نیمکت داشته باشم. این وضعیت برای امرسون هم معمولا هست. بستگی به شرایط دارد.”

وی ادامه داد:”در حال حاضر امرسون خیلی خوب کار می کند، پس من باید از او استفاده کنم. بستی به شرایط ذهنی و شرایط بدنی دارد.امرسون الآن خیلی آماده جسمی و ذهنی است.”