Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

میهمانی شبانه بازیکنان چلسی در لندن

تعدادی از بازیکنان چلسی که خود را آماده بازی در برابر وستهم می کنند، شب گذشته در پارتی شبانه دیده شدند که تا ساعاتی از بامداد را در آنجا سپری کردند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، پس از پیروزی ۳ بر ۰ در برابر برایتون بازیکنان چلسی شب گذشته خود را در یک میهمانی شبانه در لندن سپری کردند.

آنها تا ساعات هایی بعد از نیمه شب در کلاب بودند که گری کیهیل در ساعت ۱:۳۰ دقیقه بامداد اولین بازیکنی بود که میهمانی را ترک کرد.

ژیرو، کیهیل، بارکلی، لوفتوس چیک، درینکواتر و امرسون بازیکنانی بودند که در این میهمانی دیده شدند.