فینال را با هم در ورزشگاه جشن بگیریم

با توجه به برگزاری فینال لیگ اروپا در کشور همسایه، آذربایجان در نظر داریم تا بتوانیم در کنار دیگر هموطنان خود به تماشای این بازی بپردازیم.

کانون رسمى هواداران چلسى در ایران در نظر دارد تا با فراهم کردن بهترین شرایط براى هواداران در سفرى دسته جمعى در کنار دیگر هواداران، لحظاتى فراموش نشدنى را در کنار شما داشته باشیم.


لطفا براى اطلاعات تکمیلى با شما ه درج شده روى عکس تماس بگیرید.