کابایرو قراردادش را تمدید کرد

ویلی کابایرو قراردادش را برای یک سال دیگر با چلسی تمدید کرد تا فصل آینده نیز جزو نفرات آبی ها باشد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، ویلی کابایرو که توانسته در دو فصل گذشته به گزینه ای مطمئن برای جانشینی دروازه بانان اصلی آبی ها باشد، قراردادش را برای یک فصل دیگر با چلسی تمدید کرد.

کابایرو پس از امضای قراردادش گفت:”من خیلی از تمدید قراردادم با چلسی خوشحالم و امیدوارم که بتوانم فصل آینده را با جام قهرمانی لذت بخش داشته باشم و بتوانیم به اهدافمان برسیم. برای من ماندن در باشگاه بزرگی چون چلسی تصمیم راحتی بود.”