بازگشت چک به عنوان مشاور فنی

پتر چک سنگربان تکرار نشدنی سابق چلسی به عنوان مشاور فنی به تیمش بازگشت.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، پتر چک که از محبوبیت فراوانی نزد هواداران برخوردار است پس از خداحافظی از دوره بازی اش، ساعاتی پیش با امضای قراردادش در استمفوردبریج به عنوان مشاور فنی تیم انتخاب شد.

اسطوره تیم چلسی پس از بازگشت به تیمش گفت:”احساس می کنم که داشتن این شانس که به چلسی برگردم تا کمک کنم بهترین عملکرد را در راه موفقیت باشگاه پس از ۱۵ سال داشته باشد، برایم مفید بوده است. من به چالش های پیش روی باشگاه خوش بینم و می توانم تمام دانش و تجربه ام برای رسیدن به موفقیت های آینده استفاده کنم.”