شروع تمرینات آبی ها با سوپر فرانک

تیم چلسی که در دوبلین شروع شد و فرانک لمپارد مربی جدید آبی ها در اولین تمرین تیمش کارش را شروع کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، تیم فوتبال چلسی با گروه زیادی از غایبان راهی دوبلین شد، تمریناتش را با حضور فرانک لمپارد، سرمربی جدیدش شروع کرد.

فرانک لمپارد گفته بود که به تمام بازیکنان چلسی فرصت خودنمایی در پیش فصل را خواهد داد، لذا تعداد زیادی از بازیکنان قرضی چلسی که به تیمشان برگشته اند، بخصوص زوما، باکایوکو، باتشوایی و همچنین درینکواتر که از سوی کادر فنی قبلی کنار گذاشته شده بود انگیزه دو چندانی برای تمرینات دارند.