بازگشت کانته به تمرینات

انگولو کانته پس از سپری کردن دوران مصدومیتش به تمرینات تیمی اش برگشته  تا لمپارد به شروع لیگ امیدوار باشد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، ستاره خط میانی تیم چلسی که در بازی های پیش فصل نتوانست بازی کند و برای مداوایش به طور شخصی اردوی ژاپن را ترک کرده بود، توانست به سپری کردن دوره مصدومیتش به تمرینات تیمی برگردد. کانته فینال لیگ اروپا فصل گذشته را نیز به خاطر همین مصدومیت از دست داده بود.

فرانک لمپارد در خصوص برگشت کانته و آخرین وضعیتش گفت:”نشانه های خوبی است، تصمیم درستی برای او بود که زودتر از ژاپن برگردد تا مداوا شود.او در چند روز اخیر در تمرینات ما خواهد بود و انتظار دارم او این هفته تمرین کند و از هفته بعد به طور کامل در تمام مراحل همراه ما باشد. او کارهای فیزیکی زیادی باید انجام بدهد اما ما امیدواریم.”