ماکه له له مشاور فنی بازیکنان قرضی شد

کلودیو ماکه له له که یکی از بازیکنان فراموش نشدنی تیم چلسی بشمار می رود به عنوان مشاور بازیکنان قرضی به باشگاهش برگشت.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، این مربی فرانسوی که در تیم موناکو نیز تجربه فعالیت های فنی دارد با برگشت به تیمش به عنوان مشاور ارشد بازیکنان جوان فعالیتش را در لندن شروع خواهد کرد.

ما که له له ۴۶ ساله با بازیکنانی که به طور قرضی از باشگاه جدا شده اند کار خواهد کرد، از باشگاه های آنها دیدن خواهد کرد و عملکرد بازیکنان را زیر نظر دارد و برای پیشرفتشان به آنها مشاوره می دهد.

او بعد از بازگشتش به چلسی گفت: “من از اینکه به خانه برگشته ام خیلی خوشحالم، این باشگاه به من خیلی چیزها داده و حالا می خواهم آنها را پس بدهم و کمک کنم بازیکنان جوان به رویایشان در فوتبال برسند. من می خواهم تمام تجربه ام را برای کمک کردن به آنها انجام بدهم تا به بازیکنان حرفه ای تبدیل شوند.”