لمپارد: به مورینیو توجه نمی‌کنم، او باید صحبت کند!

فرانک لمپارد که به نظر می رسد از کارشناسی مورینیو درباره تیمش راضی نیست در باره اظهارات او پاسخ داد‌‌.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، مورینیو که پس از اخراجش از منچستر یونایتد نتوانست تیمی را برای خود انتخاب کند، در روزهای بی‌کاری‌اش به کارشناسی در شبکه اسکای اسپورتز می پردازد، اتفاقی که برای اولین بار در بازی چلسی و منچستر‌یونایتد رخ داد.

مورینیو که از ترکیب چلسی انتقاد کرده بود و سطح بازی آبراهام و مونت را زیر بار انتقاد گرفته بود با واکنش لمپارد رو به رو شد.

وقتی به سرمربی آبی ها گفتند که مورینیو از میسون مونت صحبت کرده به چهره‌ای متعجب گفت:”او عملکرد میسون مونت را دوست نداشته است؟ این آن چیزی است که گفته؟ واو (wow)!”

لمپارد در ادامه گفت:”خب من نمی توانم بازیکنان را از اتاق پزشکی بیاورم تا بازی کنند، چه باتجربه باشند چه نباشند، پس این بازیکنان که بازی کردند، مشخصا تیم بهتری برای ۴۵ تا ۶۰ دقیقه بودند.”

مرد دوست داشتنی نیمکت چلسی اضافه کرد:”من نباید به اینکه دیگران چه می گویند توجه کنم، چه با عالم و چه هرکس دیگری باشد.آنها باید صحبت کنند.”