محرومیت چلسی از نقل و انتقالات بخشیده شد

چلسی قادر خواهد بود تا در پنجره نقل و انتقالات ژانویه به بازار نقل و انتقالات برگشته و بازیکن جدید جذب کند.

به گزارش کانون رسمی هوداران چلسی در ایران، با توجه به اینکه باشگاه چلسی برای دو پنجره از نقل و انتقالات محروم شده بود بالاخره با عفو دادگاه CAS رو به شد.

باشگاه چلسی که به خاطر قراداد داد با بازیکنان زیر ۱۸ سال دچار محرومیت شده بود، به خاطر تعداد کم تخلف باشگاه با عفو CAS رو به رو شد تا محرومیتش نصف شود، این نصف شدن محرومیت باشگاه به این معنی است که آبی ها می توانند در ژانویه بازیکن جدید جذب کنند.