رودیگر: کی نژادپرستی تمام خواهد شد؟

تونی رودیگر که در مقابل تاتنهام با شعار های نژادپرستانه هواداران تیم حریف رو به رو شده بود، در این خصوص صحبت کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، تونی رودیگر مدافع آلمانی و قدرتمند تیم چلسی که در برابر تاتنهام در ترکیب آبی ها قرار گرفته بود در این بازی با شعار های نژادپرستانه هواداران این تیم سفید پوش رو به رو شد و بعد از بازی در توئیتر خود نوشت:‌”واقعا خیلی دیدن دوباره نژادپرستی در مسابقه فوتبال خیلی ناراحت کننده است اما من فکر می کنم مهم است که در عموم درباره اش صحبت شود. اگر اینطور نباشد، دوباره بعد از گذشت چند روز فراموش خواهد شد.”

وی ادامه داد:”من نمی خواهم تمام باشگاه تاتنهام را در این موقعیت قرار دهم، می دانم که چند احمق این کار را کرده ان، من خیلی پیام های حمایتی از هواداران تاتنهام در چند ساعت اخیر گرفته ام،از تمام آنها ممنونم.”

رودیگر گفت:”من واقعا امیدوارم که خاطیان پیدا شده و بزودی تنبیه شوند، در چنین فوتبال مدرنی که در تاتنهام با وجود تلویزیون ها و دوربین های مداربسته باید خیلی پیدا کرده آنها ساده باشد. اگر اینطور نشود، شاهدانی در استادیوم هستند که صدای آنها را شنیده باشند، واقعا این نژادپرستی در سال ۲۰۱۹ شرم آور است، کی این اتفاق تمام خواهد شد؟”