برایتون ۱ – ۱ چلسی

تیم چلسی در یک بازی نا امید کننده و بی برنامه نتوانست از سد برایتون بگذرد و با برایتون مساوی کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، چلسی که بعد از بردن آرسنال امیدوار بود تا بتواند روند پیروزی هایش را ادامه دهد، نتوانست از تک گل زود هنگام آزپلیکوئتا دفاع کند و اجازه داد تا علیرضا جهانبخش، بازیکن تیم برایتون تک گل تیمش را زده و بازی را به مساوی بکشاند.

هرچند چلسی در این بازی دقایق بیشتری را در کنترل خود داشت، اما برنامه تاکتیکی خاصی را از خود به نمایش نگذاشت و نتوانست از پیروزیش اش دفاع کند.