Download Creative UI Kits, Wireframes and Mockups

۱۰ گل برتر رامیرس در چلسی

رامیرس برزیلی مدت طولانی در چلسی نبود، اما در همان چند فصل حضورش توانست گل های مهم و زیبایی را برای آبی ها به ثمر برساند.