رودیگر: این اوج نژادپرستی است

آنتونیو رودیگر به پیشنهاد دو پزشک فرانسوی که گفته بودند واکسن ویروس کرونا را باید روی آفریقایی ها تست کرد، واکنش نشان داد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، آنتونیو  رودیگر مدافع آلمانی تیم چلسی در واکنش به صحبت هایی پزشکان فرانسوی که گفته بودند واکسن کورونا را روی آفریقایی ها باید تست کنند، این نظریه را اوج نژاد پرستی نامید.

بعد از آکه ساموئل اتوئو، دیدیر دروگبا و دمبا با، سه بازیکن سابق چلسی به این قضیه عکس العملی مشابه نشان دادند.