موافقت بازیکنان با کاهش ۱۰ درصدی حقوقشان

بازیکنان چلسی با کسر ۱۰ درصدی از مبلغ حقوقشان برای کمک به باشگاه موافقت کردند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مسابقات فوتبال باشگاه های لیگ برتری در خصوص کسب در آمد با مشکل مواجه شده اند و اکثر تیم ها حقوق بازیکنان و کارمندان خود را کاهش داده اند.

از این رو سزار آزپلیکوئتا به نمایندگی از تمام بازیکنان چلسی، این موافقت آنها با کسر ۱۰ درصدی را به گوش مسئولان رساند.