چلسی بازیکنانش را فراخواند

باشگاه چلسی از بازیکنانی که خارج از انگلستان هستند خواست تا به لندن برگشته تا آماده تمرینات شوند.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به شروع احتمالی لیگ برتر در هفته های آتی، چلسی از بازیکنانی که انگلستان را ترک کرده اند خواست تا به لندن برگردند تا در صورت اجازه شروع تمرینات، به سرعت به جمع دیگر بازیکنان اضافه شوند.

در این میان بازیکنانی چون پولیسیچ، ویلیان و امرسون نیز باید به لندن برگردند. چلسی به بازیکنان تا روز ۲ شنبه ۴ می فرصت داده است تا برگردند.

پولیسیچ به ایالات متحده آمریکا، ویلیان و امرسون نیز هر دو در برزیل به سر می برند.