تمرینات تیم شروع شد

امروز کوبهام میزبان اولین جلسه تمرینی تیم چلسی بعد از تعطیلی موقت مسابقات فوتبال بود.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، بعد از گذشت دو ماه و دوری بازیکنان از زمین چمن، بازیکنان و برخی از کارکنان کوبهام در گروه کوچکی به تمرین پرداختند.

هرچند روز گذشته بازیکنان و باشگاه ها طی جلسه ای که با مسئولان لیگ برتر داشتند، موافق بازگشت به تمرینات بوده اند، اما با توجه به قانون بریتانیا، افراد باید فاصله اجتماعی خود را حفظ کنند که این قانون شامل حال بازیکنان نیز میشود.