بند تمدید قرارداد ژیرو فعال شد

چلسی با فعال کردن بند تمدید قرارداد اولیور ژیرو، قرارداد این بازیکن را برای یک سال دیگر تمدید کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با فعال شدن بند قرارداد اولیور ژیرو، این بازیکن یک سال دیگر را نیز با پیراهن چلسی تجربه خواهد کرد.

چلسی قرارداد بند تمدید قرارداد او را ماه گذشته فعال کرده بود و پس از توافق با این بازیکن روز گذشته آن را اعلام کرد.

اولیور ژیرو بعد از اطمینان از ماندنش در چلسی گفت:”من از اینکه ماجراجویی ام را با چلسی ادامه دهم خیلی خوشحالم،نمی توانم برای بازی کردن و لذت بردن از یک فوتبال چالشی در کنار هم بازی هایم صبر کنم.”