ورنر شماره ۱۱ را برتن خواهد کرد

تیمو ورنر که در تابستان به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد، پیراهن شماره ۱۱ آبی ها را بر تن خواهد کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، تیمو ورنر ۲۴ ساله که روز گذشته به طور رسمی با چلسی قرارداد امضا کرد و فصل بعد پیراهن این تیم را برتن می کند، شماره ۱۱ تیم که پدرو در حال حاضر آن را بر تن دارد را بپوشد.

با توجه به جدایی احتمالی پدرو از تیم، این شماره برای ورنر بدون مشکل قابل استفاده خواهد بود، این بازیکن در حال حاضر نیز شماره ۱۱ تیم لایپزیگ را بر می پوشد.