۳ تعویض در بازی تصویب شد

در نشست امروز لیگ برتر و باشگاه های حاضر در آن تصمیماتی در خصوص ویدیو چک و تعداد تعویض را گرفته شد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، با توجه به ضعف سیستم ویدیو چک و اشتباهاتی که در فصل گذشته از سوی داوران رخ داد، تصمیم بر این شد که در لیگ برتر همچنان ویدیو چک وجود داشته باشد اما با رعایت دقیق پروتوکل فیفا.

همچنین باشگاه‌ها حاضر در لیگ بر ۵ تعویضه بودن بازی‌ها با حداکثر ۹ نفر روی نیمکت مخالفت کردند تا ۳ تعویض با حضور حداکثر ۷ بازیکن روی نیمکت به تایید برسد.