بازگشت یک اسطوره – قسمت ۵ و ۶

مستندی درباره بازگشت فرانک لمپارد، اسطوره چلسی به این باشگاه و هدایت تیمی که سالهای موفقی را به عنوان بازیکن در آنجا گذرانده است.