اولین گل‌های لیگ برتری بازیکنان آکادمی

ویدیویی در خصوص اولین گل‌های لیگ برتری بازیکنانی که از آکادمی به تیم اصلی رسیده ‌اند.