هاورتز را هیئت مدیره می‌خواست نه لمپارد

به گفته یکی از خبرنگاران، کای هاورتز خریدی بود که هیئت مدیره باشگاه چلسی آن را برای تیمشان خریدند و لمپارد در این تصمیم گیری، نقش اصلی نبوده است.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، در فصلی که چلسی با خرید‌هایش خود را در راس اخبار فوتبال جهان قرار داده، آنطور که انتظار می‌‌رفته در کسب نتیجه موفق نبوده و چندی از بازیکنان این تیم مورد انتقاد هواداران و کارشناسان قرار گرفته اند.

کای هاورتز که گرانقیمت ترین بازیکن در ترکیب چلسی نیز بشمار می‌رود نتوانسته در حد و اندازه‌هایی که در از خود در بوندسلیگا نشان داده است باشد، عملکردی که لمپارد را به خاطر خرید این بازیکن زیر سوال برده است.

اما دین جونز، خبرنگار انگلیسی معتقدا است که کای هاورتز را هیئت مدیره به تصمیم خود به خدمت گرفته اند. او این چنین گفت:”لمپارد می‌دانست که تیمش باید در چند نقطه تقویت شود. ،واضح است که در بعضی از خرید‌ها خیلی درگیر بوده است اما در انتقال کای‌ ها‌ورتز فکر می کنم که هیئت مدیره تصمیم بر خرید این بازیکن را گرفتند و لمپارد نقشی نداشت.”

او ادامه داد:”راستش را بخواهید فکر نمی‌کنم که لمپارد بازی‌های زیادی را از هاورتز دیده باشد، فکر نمی‌کنم که او وقت بدین همه بازی‌های بوندسلیگا را داشته باشد.”