پادکست چلسی ایرانی سری ۲ قسمت ۱۵

قسمت ۱۵ سری ۲ پادکست چلسی ایران را می توانید از اینجا گوش دهید.

همچنین می‌توانید پادکست کانون را در اپلیکیشن‌های پادگیر (آیفون-گوگل پادکست-کست باکس-ناملیک-شنوتو-طهران‌پادکست) دنبال کنید و از امکانات این اپلیکیشن‌ها برای شنیدن پادکست استفاده کنید