تک گل چلسی در فینال لیگ قهرمانان اروپا

کای هاورتز توانست پاس دیدنی میسون مونت را پس از پشت سر گذاشتن ادرسون، سنگربان سیتزنها توپ را به تور دروازه رسانده و تیمش را قهرمان اروپا کند.