شماره بازیکنان در فصل جدید مشخص شد

باشگاه چلسی شماره‌ای که بازیکنان در فصل پیش رو بر تن خواهند کرد را اعلام کرد.

به گزارش کانون رسمی هواداران چلسی در ایران، روملو لوکاکو که روز گذشته از اینترمیلان به چلسی پیوسته است هنوز شماره پیراهنش مشخص نیست و به نظر میرسد هنوز تصمیمی بر این رابطه گرفته نشده است.

شماره بازیکنان به شرح زیر می باشد:

۱- کپا آریزابالاگا
۲- آنتونیو رودیگر
۳- مارکوس آلونسو
۴۰ آندریاس کریستنسن
۵- جورجینیو
۶- تیاگو سیلوا
۷- انگولو کانته
۸- متئو کواچیچ
۹- تامی آبراهام
۱۰- کریستین پولیسیچ
۱۱- تیمو ورنر
۱۲- روبن لوفتوس چیک
۱۳- مارکوس بتینلی
۱۴- تروو چالوباه
۱۵- کورت زوما
۱۶- ادوارد مندی
۱۹- میسون مونت
۲۰- کالوم هادسون اودوی
۲۱- بن چیلول
۲۲- حکیم زیاش
۲۴- ریس جیمز
۲۷- تبنو آنیورین
۲۸- سزار آزپلیکوئتا
۲۹- کای هاوارتز
۳۳- امرسون پالمیری
۳۶- لوکاس برگستروم
۴۴- اتان امپادو