آرشیو ماهیانه

اسفند 1398

آبی های لیگ MLS

با توجه به شروع لیگ MLS نگاهی خواهیم داشت به بازیکنانی که در چلسی بازی کرده و سپس راهی آمریکای شمالی شدند.