مسئله دروغگویی در کودکان

دروغگویی در کودکان

دروغگویی یکی از اختالالت رفتاری است که پدر و مادر و اطرافیان کودک با آن دست به گریبان اند. uکمبود یا عدم آگاهی والدین و مربیان در مورد علت و انگیزه دروغگویی در کودکان و چگونگی اصالح این اختالل باعث می شود تا هنگام مواجهه،واکنش های نادرستی از خود بروز دهند. uدروغگویی باید از همان اوان کودکی مورد توجه قرار گیرد

انواع اختلالات یادگیری و درمان آن

برخی از دانش آموزان ابتدایی و خردسالان در یادگیری و یا به کارگیری برخی مهارت ها دچار مشکل هستند.یعنی با وجود داشتن بهره ی هوشی طبیعی نمی توانند طبق انتظارات و دیگر همسالانشان رفتار بکنند.

اختلال سلامت روانی در نوجوانان

اختلال سلامت روانی می تواند یکی از وحشتناک ترین مشکلات در سنین نوجوانی می باشد، گذر از دوران سنت به مدرنیته سبب شده كه كودكان و نوجوانان در معرض انواع آسیب هاى روانى باشند،

اوتیسم یا گوشه گیری؟

برخی از کودکان هستند که با همسالان خود متفاوت هستند.آن ها نمی توانند به راحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند یا با همسالان خود بازی بکنند. این کودکان دارای اختلالی به نام اوتیسم یا درخودماندگی هستند.