مرور موضوع

اخبار

آبی های لیگ MLS

با توجه به شروع لیگ MLS نگاهی خواهیم داشت به بازیکنانی که در چلسی بازی کرده و سپس راهی آمریکای شمالی شدند.